Norsk-finsk kulturfond

Fondets formål er å fremme kulturforbindelser mellom Norge og Finland. Fondets avkastning brukes til å gi tilskudd til virksomhet og initiativ som bidrar til større kunnskap om og økt kontakt mellom kultur-, samfunns- og næringslivet i disse to land.

Fotografisk kunstverk i oransje.

Verk av Juuso Noronkoski, fra utstillingen New North – New Perspectives på NŌUA, Bodø 2022. Foto: NŌUA.