Norsk-finsk kulturfond

Fondets formål er å fremme kulturforbindelser mellom Norge og Finland. Fondets avkastning brukes til å gi tilskudd til virksomhet og initiativ som bidrar til større kunnskap om og økt kontakt mellom kultur-, samfunns- og næringslivet i disse to land.

En gruppe av unge dansere i en stor aula.

HORDE av Ingri Fiksdal og Solveig Styve Holte (Helsingfors 2023). Foto: Petri Summanen / Moving in November.