Norjalais-suomalainen kulttuurirahasto

Rahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Norjan välisiä kulttuuriyhteyksiä. Rahaston tuotosta annetaan tukea toiminnalle ja aloitteille, jotka kasvattavat tietoisuutta ja kontakteja näiden kahden maan välillä kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän osalta.

Oslo kulturnatt 2019. Kuva: Camilla Storvollen.