Søknad

Neste søknadsperiode er fra 1.–28. februar 2022. Søknadsfristen er 28. februar 2022.

Fristen gjelder for prosjekter under perioden mai 2022 – juni 2023. Alle søkere får skriftlig beskjed om vedtaket innen april-mai 2022.

Søknader skal skrives på et søknadsskjema og sendes digitalt. Søknadsskjemaet skal inneholde søkerens navn og adresse, en kortfattet prosjektbeskrivelse og budsjett for prosjektet. Originale dokumenter bør ikke legges ved søknaden, for vedlegg blir ikke returnert.

Søknadsskjemaet vil være synlig nedenfor fra 1. februar.

Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med sekretariatet.