Søknad

Neste søknadsperiode er fra 1.–28. februar 2021. Søknadsfristen er 28. februar 2021.

Fristen gjelder for prosjekter under perioden mai 2021 – juni 2022. Alle søkere får skriftlig beskjed om vedtaket innen april-mai 2021.

Søknader skal skrives på et søknadsskjema og sendes digitalt. Søknadsskjemaet skal inneholde søkerens navn og adresse, en kortfattet prosjektbeskrivelse og budsjett for prosjektet. Originale dokumenter bør ikke legges ved søknaden, for vedlegg blir ikke returnert.

Søknadsskjemaet vil være synlig nedenfor fra 1. februar.

Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med sekretariatet.

Søknadsskjema

Søknad
Vedlegg
Maksimal filstørrelse: 5MB