Søknad

Neste søknadsperiode er 1.–29. februar 2024. Søknadsfristen er 29. februar 2024.

Fristen gjelder for prosjekter under perioden mai 2024 – juni 2025. Alle søkere får skriftlig beskjed om vedtaket i april-mai 2024.

Søknader skal skrives på et søknadsskjema og sendes digitalt. Søknadsskjemaet skal inneholde søkerens navn og adresse, en kortfattet prosjektbeskrivelse og budsjett for prosjektet. Originale dokumenter bør ikke legges ved søknaden, for vedlegg blir ikke returnert.

Søknadsskjemaet vil være synlig nedenfor fra 1. februar 2024.

Søknadsskjema

Søknad
Vedlegg

Maximum file size: 5MB