Søknad

Søknadsperioden er stengt. Alle søkere får skriftlig beskjed om vedtaket i april-mai 2024.

Neste søknadsperiode starter 1. februar 2025, og varer til 28. februar 2025.

Fristen gjelder for prosjekter under perioden mai 2025 – juni 2026.

Søknader skal skrives på et søknadsskjema og sendes digitalt. Søknadsskjemaet skal inneholde søkerens navn og adresse, en kortfattet prosjektbeskrivelse og budsjett for prosjektet. Originale dokumenter bør ikke legges ved søknaden, for vedlegg blir ikke returnert.

Søknadsskjemaet vil være synlig nedenfor fra 1. februar 2025.