Kuka voi hakea?

Apurahoja voivat hakea Norjassa asuvat yksityishenkilöt, organisaatiot, yhdistykset ja instituutiot. Tukea myönnetään ensisijaisesti kulttuurivaihtoon arkkitehtuurin, kuvataiteen, muotoilun, elokuvan ja valokuvan, musiikin, teatterin, tanssin ja kirjallisuuden aloilla.

Hakemuksia käsiteltäessä asetetaan etusijalle uudet kahdenväliset yhteistyömuodot. Tämän takia ensisijaisesti pohjoismaista yhteistyötä koskevia hakemuksia ei välttämättä käsitellä. Muistutammekin, että pohjoismaisiin hankkeisiin voi hakea apurahaa yhteispohjoismaisilta tahoilta, joita ovat mm. Pohjoismainen kulttuurirahasto ja Pohjoismainen kulttuuripiste. Apurahaa ei myöskään myönnetä hankkeille, jotka ovat jo alkaneet tai on toteutettu ennen rahaston tekemää päätöstä. Yksittäiset tapahtumat asetetaan etusijalle ennen vuosittain järjestettäviä tapahtumia.

Rahasto ei rahoita hankkeita kokonaan. Rahaston apurahojen on ensisijaisesti tarkoitus kattaa sellaiset kustannukset, jotka syntyvät hankkeen kahdenvälisestä osuudesta. Jaettavien apurahojen suuruus vaihtelee vuosittain.